Skip to main content

Stichting Present Enschede

We geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Maar niet iedereen die wil komt in actie. Want lang niet iedereen die wel iets wil doen heeft ook regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te bieden hebben … of wie in hun directe omgeving hulp nodig heeft. Soms mist een schakel. Present vervult graag die brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende.

“Wij brengen mensen bij elkaar. Door het organiseren van ontmoetingen wordt de Present beweging van omzien naar elkaar in Enschede versterkt.”

Bloei van Enschede

Wij zien ondernemende bedrijven en organisaties als krachtig instrument om de omgeving positief te veranderen. We zien dat spontane ontmoetingen bijdragen aan het versterken van ondernemers en organisaties onderling. Door interactie tussen bedrijven uit verschillende sectoren ontstaan nieuwe ideeën en innovaties. Deze interactie stimuleert ontwikkeling van ondernemers, medewerkers en bedrijven.

Stichting Present aan het woord

Vrijwilligerswerk via Present heeft zin! De methode Present staat in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep via Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit onze methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag inzet op projectbasis.

Netwerk, ontmoet, verbind ondernemers op het Kennispark